Brygger

MS "Kryllingen II" kan legge til ved totalt 13 brygger. Ved noen av bryggene må man ta høyde for vannstanden i fjorden.
 1. Gulsvik
 2. Svartekroken
 3. Ringnes ved Ringnes gård
 4. Veikåker ved Veikåker landhandleri
 5. Ved foten av Norefjell
 6. Noresund
 7. Sole Hotell
 8. Olberg Kirke
 9. Villa Fridheim
 10. Norefjell Camping
 11. Skinnesmoen
 12. Glesne kapell
 13. Krøderen